fbpx
Turistično informacijski center Hrpelje - Kozina | Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina | Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80 | E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
Visit Brkini

NAGRADNA IGRA ”PROMOCIJA BRKINOV” NA FACEBOOKU

Na Facebook strani Visit Brkini lahko med 16. 6. 2021 in vključno 30. 6. 2021 sodelujete v nagradni igri »Promocija destinacije Brkini« in se potegujete za nagradi.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »PROMOCIJA BRKINOV«

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »promocija Brkinov« na Facebook strani visit Brkini je TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica in TIC Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina  (v nadaljevanju organizator).

2. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
  • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
  • niso pravne osebe in
  • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica ali na Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Sodelovanje je brezplačno.

3. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 16. 6. 2021 in 30. 6. 2021  ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev Facebook nagradne igre »Promocija Brkinov«.

4. NAGRADNI SKLAD

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal 2 nagrajenca, ki bosta prejela: eden skupinski ogled gradu Prem z doživetjem in grajskim pobeg ter eden darilni bon za družinski voden ogled Mitskega parka in Centra za obiskovalce v Rodiku.

5. POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

  • pod posamezno Facebook objavo »promocija Brkinov« podati odgovor na vprašanje, ki je zapisano v objavi.

6. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka posamezne Facebook nagradne igre naključno izžrebal dva (2) nagrajenca.

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod posamezno Facebook objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek in e-mail) na elektronski naslov visit.brkini@gmail.com. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

8. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: visit.brkini@gmail.com.

9. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
  • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.
  • vsakršno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel ob koriščenju nagrade.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod posamezno Facebook objavo »Promocija Brkinov«, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. členu.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 15. 6. 2021 na naši spletni strani s povezavo do njih v Facebook objavi nagradne igre, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na Facebook strani .

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: visit.brkini@gmail.com

Ilirska Bistrica, 15. 6. 2021

© 2016, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane

Parse error: syntax error, unexpected '?' in /var/www/vhosts/hrpelje-kozina.si/visit-brkini.com/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94